Ngược chiều gió thổi
"Người ta đau lòng, thường không phải vì tình yêu đã kết thúc mà bởi vì khi mọi thứ đã kết thúc rồi mà vẫn còn yêu. Đớn đau nhất không phải nghe ai đó nói chia tay. Đớn đau nhất là chia tay mà không nghe ai đó nói một lời. Im lặng mới chính là lời tạm biệt khiến ta tổn thương nhất…”
"Người ta đau lòng, thường không phải vì tình yêu đã kết thúc mà bởi vì khi mọi thứ đã kết thúc rồi mà vẫn còn yêu.

Đớn đau nhất không phải nghe ai đó nói chia tay. Đớn đau nhất là chia tay mà không nghe ai đó nói một lời. Im lặng mới chính là lời tạm biệt khiến ta tổn thương nhất…”
  1. pthao14 reblogged this from mienkiuc
  2. aching-body reblogged this from mienkiuc and added:
    //
  3. 3-story reblogged this from leslie-piggy
  4. ducatifreak reblogged this from nangmuathu
  5. leslie-piggy reblogged this from nangmuathu
  6. nangmuathu reblogged this from lacbuoctrongconmo
  7. lacbuoctrongconmo reblogged this from mienkiuc
  8. mienkiuc posted this